Latest news

Below you will find the latest news from and about Marksman Training Systems AB and the ST-2 Shooting Simulator. In the Mediaroom menu, you will also find videos, image gallery and more.

Marksman Nordic Open - Resultat från finalen

Marksman Nordic Open - Resultat från finalen

Vid samma poäng är antalet 5-ettor utslagsgivande. Vid samma poäng och samma antalet 5-ettor vinner den som har skjutit det bästa skottet.

Läs om tävlingen på Facebook Marksman Nordic Open