Yhtiö

Johtava simulaattorivalmistaja maailmassa vuodesta 2002 lähtien.

Minä ( Tommy Andersson ) perustin yhtiön vuonna 2001 tarkoituksena valmistaa harjoitteluväline haulikkoammuntaa varten, ja erityisesti harjoittelua ja valmennusta palveleva laite savikiekkoammuntaa varten.  Ennen yhtiön perustamista tein markkinatutkimusta jo markkinoilla olevista simulaattoreista, ja poislukien sotilaskäyttöön tarkoitetut laitteet, löysin vain muutaman: pari mallia viranomaisten harjoitteluun ja yhden alkukantaisen järjestelmän savikiekkojen ja lintujen ampumiseen. Molemmat perustuivat alkeelliseen animaatio- ja projektointitekniikkaan. Viralliset ja epäviralliset kohderyhmäkontaktini , ammunnan valmentajia ja metsästys- ja urheiluammuntayhdistyksiä, vakuuttivat minut siitä että on olemassa kysyntää harjoittelujärjestelmästä, jossa ammunnan perustaitoja voidaan harjoitella ja joka voidaan sovittaa ampujan taitotasoa vastaavaksi. Ratkaiseva tekijä oli Ruotsin uusi lainsäädäntö, jonka mukaan metsästäjien tulisi teoriakokeen lisäksi suorittaa käytännön ammuntakoe saadakseen hankkimisluvan metsästysaseelle.        

Kokemuksellani elektroniikka ja ohjelmistoinsinöörinä, näin mahdollisuuden suunnitella korkeatasoinen ammuntasimulaattori käyttämällä nykyaikaista animointi- ja projektointitekniikka. Konsultoin optoelektroniikan spesialisteja löytääkseni keinon osoittaa tähtäyspiste liikkuvassa kohteessa (sensori joka on kiinnitettynä piippuun) riittävän tarkasti. +/- 2 milliradiaanin tarkkuudella ja alle millisekunnin ajoituksella (laukaus), pystyisimme määrittelemään osuman suhteessa liikkuvaan kohteeseen noin kymmenen kertaa tarkemmin kuin mitä hyvän tähtäyksen ja laukauksen tarkkuus olisi.

Päädyimme täysin uudella tavalla rekisteröimään tähtäyssuunnan ja aseen liikkeen sekä ennen laukausta että sen jälkeen, perustuen projektoidun kohteen videointiin sekä gyroskooppiseen dataan aseen liikkeestä. Menetelmä patentoitiin Euroopassa, Yhdysvalloissa ja useissa muissa maissa. Olennaiset kriteerit suunnittelulle olivat urheiluampujien ja metsästäjien sanelemana jo olemassa. Suunnittelun alusta alkaen siihen osallistui Ruotsin Metsästäjäliitto ja ansioituneet ruotsalaiset urheiluampujat. Täydellisen realistisen ja parhaan visuaalisen kokemuksen lisäksi, järjestelmän tulisi tuottaa palaute analysoitavaksi, eikä ainoastaan lopputulos, osuma, vaan myös ennen laukausta tapahtuva aseen liike. Jocke Smålänning, 30 Ruotsin mestaruutta ja useita Euroopanmestaruuksia saavuttanut ampuja ja suuri inspiraation lähde suunnittelutyössä, sanoi usein minulle: " Hyvän osuman ja hyvän laukauksen välillä on ero. Kuka tahansa voi ampua hyvän osuman, mutta tekniikkasi tulee olla hyvä saavuttaaksesi tasaisesti hyviä laukauksia." Valmentajalle on usein ongelmana saada valmennettava vakuuttuneeksi teknisistä ongelmista; liian hidas tai liian nopea swingi, alitajuiset liikkeet ennen laukaisua - virheet jotka eivät välttämättä ilmene huonoina osumina, mutta laskevat onnistumisten keskiarvoa.

Simulaattorin kehitystyön aikana tuli selväksi merkittävin ero simulaattoriammunnan ja radalla suoritettavan harjoittelun välillä; simulaattorissa on erittäin helppoa uusia laukaus ja todeta ongelmia, kuten aseen liikkeen hidastuminen, pään nouseminen tukista, jne. Palaute, joka voidaan esittää hidastettuna, on ampujan helppo ymmärtää ja vakuuttaa hänet hänen tiedostamattomista ongelmistaan. Pian ST-2 :n julkaisemisen jälkeen, asiakkaidemme vaatimuksesta, kehitimme useita lajeja myös kivääriammuntaan. Tällä hetkellä järjestelmä sisältää laajan skaalan liikkuvia ammuntaharjoitteita ja 3D animoituja riistaeläimiä myös kivääriammuntaan.

ISSF :n mukaiset savikiekkolajit on kehitetty läheisessä yhteistyössä kansainvälisten ammuntajoukkueiden kanssa. On ollut inspiroivaa nähdä Olympiamitalistien kiittävän simulaattoria menestyksestään. Tärkeä tiedonlähde ballistiikan määrittelyssä on ollut The Brittish Association for Shooting and Conservation (BASC):n tutkimusraporteilla. Tämä data on perustana arvioitaessa laukauksen lopputuleman todennäköisyyttä savikiekon rikkoontumieksi tai  linnun tappavan osuman määrittelyssä.

Asiakkaitamme on monenlaisia. He ovat henkilöitä, jotka käyttävät simulaattoria ensisijaisesti harjoitteluun: kansalliset ammuntajoukkueet, metsästysyhdistykset ja -kerhot ja ammuntaopistot; useat asiakkaamme käyttävät sitä enimmäkseen viihteenä: viihdekeskukset, risteilijät, jne.  ja sitä käytetään myös vähittäismyynnin tukena; lisäpalveluna asiakkaille tarjoamalla heille mahdollisuus kokeilla asetta ennen lopullista ostopäätöstä. Lisäksi on joukko simulaattoreita käytössä yksityiskodeissa. Tähän mennessä,13 vuotta ensimmäisen toimituksemme jälkeen, simulaattoreita on toimitettu noin 140 asiakkaalle 40 maahan ympäri maailmaa.

tarina kaiken takana

Olen ollut innokas metsästäjä koko elämäni, alkaen jo hyvin nuorena seuraamaan isääni hänen metsästysreissuillan joka viikonloppu metsäkauris, jänis, hirvi ja kettujahdeissa. Vähän myöhemmin innostuin kivääriammunnasta ja jopa voitinkin joitain kilpailuja. Ollessani noin 15 vuoden ikäinen Ruotsin Skeet ammunnan mestaruuskilpailut järjestettiin kotikaupungissani ja mestaruuden voitti kotikaupunkini ampuja. Hän ampui yhden kierroksen täyteen 25 osumalla. Se kiehtoi minua ja niinpä minäkin päätin yrittää. Ensinmäinen vieriluni radalla sai minut kuitenkin niin noloksi, etten mennyt sinne enää koskaan. Paikalla ollut spesialisti rikkoi lähes jokaisen kiekon, minä en särkenyt ainuttakaan. Ihmiset ympärilläni antoivat minulle erilaisia neuvoja, mutta heillä kaikilla tuntui olevan erilainen käsitys siitä ammuinko  yli, ali, perään vai kenties eteen (todennäköisesti en). Ajattelin silloin; se tosiasia ettei ollut mitään keinoa päätellä minne laukaukseni päätyi suhteessa kiekkoon tulisi olemaan asia, jonka ennemmin tai myöhemmin halusin ratkaista. Tuote, jonka aluksi visioin, oli indikaattori joka näyttäisi osuman savikiekkoammunnassa - ei siis simuloituna vaan todellisesa tilanteessa ampumaradalla.

90 -luvun puolessa välissä, monta vuotta myöhemmin, sain tilaisuuden toteuttaa ideani. Osumaindikaattori ( RT-4 ) oli valmiina suunniteltuna ja jopa demonstroituna potentiaalisille käyttäjille; savikiekkoammunnan ja metsästyksen edustajille. Ruotsalainen uusien keksijöiden alkuvaiheen tuotekehitystä tukeva ohjelma NUTEK kustansi osan kehityskustannuksista. Tämä tuote ei koskaan päätynyt tuotantoon, pääosin siitä syystä että se oli varsin sopimaton käyttöön kentällä. Sen aikaiset komponentit, erityisesti kamerat ja prosessorit, olivat kömpelöitä ja sopimattomia liikuteltavaan käyttöön.  Prototyyppi ei siis koskaan kypsynyt käyttökelpoiseksi tuotteeksi. Se mitä tapahtui, kun esittelin prototyyppiäni, oli se että urheilu- ja metsästysammuntajärjestöjen edustajat kertoivat minulle haluavansa pikemminkin laitteen, jonka avulla he voisivat harjoitella sisätiloissa  kelistä tai vuorokaudenajasta riippumatta - toisin sanoen he halusivat simulaattorin. Kahdella metsästäjäjärjestöllä oli jopa jo suunnitteilla sotilaskäyttöön suunnitellun laserpohjaisen, diaprojektioon perustuvan laitteiston hankinta. Tiesin että meillä oli jo olemassa tekninen toteutus tähtäyssuunnan määrittelyyn osumaindikaattorissa, ja että se voitaisiin yhdistää käytettäväksi projektoidun kohteen kanssa, hyvin olennainen osa suunnittelusta oli jo tehtynä. Meidän tulisi lisätä vielä kohteiden animointi ja diagnostiset toiminnot lopputuloksen esittämiseksi, mutta uskoin tämän olevan toteutettavissa kohtuullisessa ajassa. Onnistuimme vakuuttamaan nämä kaksi organisaatiota allekirjoittamaan tilaussopimukset meidän modernimman - ja taloudellisemman - ratkaisumme  hankkimiseksi, vaikka se ei ollut vielä edes valmiina. Nämä kaksi ensimmäistä järjestelmää toimitettiin asiakkaille vuonna 2002. Myynti sai pian vauhtia, ja nyt yhtiö on asemoitunut maailman johtavaksi korkealaatuisten urheilu- ja metsästysammuntasimulaattoreiden valmistajaksi maailmassa.                 

 Minulle henkilökohtaisesti simulaattoriprojekti, joka pitää sisällään kaikki vaiheet alkuperäisestä ideasta valmiiseen tuotteeseen: tuhansien ihmisten ympäri maailman käyttämään tuotteeseen, on ollut fantastinen matka. On totta, että se on välillä ollut myös kovaa työtä, mutta se on ollut jokaisen ponnistuksen arvoinen.

Tämän kaltainen projekti on tiimityötä. Olen ollut onnekas saadessani tehdä työtä inspiroivien ja työlleen omistautuneiden ihmisten kanssa alusta lähtien. Käytän tässä tilaisuutta hyväkseni osoittaakseni kiitollisuuttani kaikille niille, jotka ovat vaikuttaneet tuotteen ja yhtiön menestykseen: tiimin jäsenet jotka suunnittelivat laitteiston ja ohjelmiston kanssani, sekä kaikki te jotka olette tuoneet lisää ideoita järjestelmän kehittämiseksi ja sen käytön helpottamiseksi. Kaiken kaikkiaan - ammunnan, todellisen tai simuloidun - ennenkaikkea tulee olla hauskaa!

Tämän oli tarkoitus olla "Tarina kaiken takana". Lausunkin lopuksi tämän nykyhetkestä ja tulevaisuudesta:

ST-2 simulaattori on johtava simulaattori urheilu- ja metsästysammuntaan - ja me aiomme myös pysyä johdossa!