Baudouin de Chabot-Tramecourt

Baudouin de Chabot-Tramecourt

CEO

Baudouin ist 2019 unser CEO geworden. Er treibt unsere Strategie an, erstaunliche Produkte zu schaffen!